عنوان کتاب: دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا: ماهیت، ساختار، عملکرد                                                      

پدیدآورنده: محبی، محسن ، حبیبی مجنده، محمد                                                                                                       

موضوع: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده، داوری بین‌المللی، دادگاههای بین‌المللی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش

تاریخ اثر: ۱۳۹۰

مشخصه ظاهری:۶۲۰ ص

 

دانلود مقدمه کتاب                  خرید آنلاین کتاب