دکتر محسن محبی، رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی در برنامه زنده تلویزیونی رو در رو شبکه ۴ سیما در روز سه شنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۷ شرکت نمود و در خصوص دعاوی ایران علیه ایالات متحده امریکا در دیوان بین المللی دادگستری توضیحات مبسوطی ارائه کرد. وی در این مصاحبه که خلاصه ای از آن بدنبال می آید اظهار داشت این دعاوی پس از هماهنگی با وزیر امور خارجه و بحث و بررسی موضوع در شورای امنیت ملی مطرح گردید.

پس از خروج امریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در اولین گزارش تقدیمی به رئیس جمهوردر تاریخ ۰۳ مهر ۱۳۹۷ به عرض رسید که امکان استفاده از این فرصت وجود دارد که گرچه خروج از برجام یک بحث برجامی است و باید در داخل برجام حل و فصل شود،لکن برگرداندن تحریم ها به هر دلیل خلاف تعهدات امریکا است و خلاف عهدنامه مودت است. ایشان دستور دادند دادخواستی به همین مضمون تهیه شود. تیم حقوقی پرونده برخی از اموال ایران با کمک وزارت امور خارجه دادخوستی تهیه و به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود. همه اعضای تیم چه داخلی و چه بین المللی بر تخلف امریکا اتفاق نظر داشتند. همزمان با ثبت دادخواست، درخواست صدور دستور موقت هم به ثبت رسید. دیوان نیز با ۴۲ روز تأخیر تصمیم گیری کرد و در ۱۱ مهرماه دستور موقت خود را صادر نمود.

ایشان سپس درخصوص روند رسیدگی به پرونده و سختی های انتخاب تیم حقوقی ایران که ترکیبی از وکلای فرانسوی، انگلیسی و استادان حقوق بین الملل ایران است، توضیحاتی ارائه نمود.

وی سپس در خصوص ضمانت اجرای احکام صادره از دیوان بین المللی دادگستری اظهار داشت عدم اجرای احکام دیوان برای طرف متخلف با مسئولیت بین المللی همراه است.شورای امنیت هم در صورت تقاضا، یا توصیه می کند یا تدابیری را اعلام می نماید. رویه شورای امنیت در خصوص دستورها روشن نیست. و این تجربه جدیدی در حقوق بین الملل است و به نظر می رسد این راه نیز باید پیموده شود.

خروج امریکا از عهدنامه که با دلایل مهملی انجام شده از نظر حقوقی هیچ تأثیری در این پرونده ندارد. این نخستین بار نیست که امریکا از موافقت نامه ای بین المللی خارج می شود.

امریکا علاوه بر چند پیمان بین المللی دیگر از پروتکل الحاقی کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک نیز خارج شده است. پروتکل وین چندجانبه است و خودشان را با این کار از این ابزارها محروم کرده اند. خروج آنها تأثیری در پرونده های ما ندارد و اگر در این فاصله یک ساله اخطار خروج از عهدنامه مودت هم سبب جدیدی برای اقامه دعوا مطرح شود اثری نخواهد داشت.

وی سپس درخصوص دستور رفع توقیف بیش از ۵ میلیارد دلار اموال ایران در ایتالیا توضیحاتی ارائه نمود و اظهار داشت سوابق نشان می دهد صدها پرونده با حدود ۷۰ میلیارد دلار خواسته وجود دارد که اتباع امریکایی از دادگاه های امریکا حکم دریافت کرده اند و بدنبال شناسایی و اجرای آن احکام در سایر کشورها هستند. لکن تا به حال یک دلار از اموال ایران در خارج از امریکا را نتوانسته اند دریافت کنند. قاضی ایتالیایی بدون شناسایی رأی صادره در محاکم امریکا این دستور را صادر کرده بود. در محاکم ایتالیا این رویه وجود دارد که به آسانی این قبیل آرا را به رسمیت نمی شناسند.

وی در خاتمه اظهار داشت که تخلف کنگره و خزانه داری و ارکان حاکمیت دولت امریکا از حقوق بین الملل محرز است و تبعاً نظام امریکا باید در عرصه بین المللی پاسخگو باشد.