مقالات علمی پژوهشی

 

 1. محسن محبی,وحید بذار، «ارزیابی ایرادهای آمریکا در مورد دستور موقت در قضیه نقض های ادعایی عهدنامه مودت»، مجله مطالعات حقوق عمومی دوره 50، شماره 1، بهار 1399 (دریافت مقاله)
 2. محسن محبی,وحید بذار، «نحوه تصمیم گیری دیوان بین المللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی»، مجله مطالعات حقوقی دوره یازدهم، شماره 2، تابستان 1398 (دریافت مقاله)
 3. محسن محبی,محمدحسین  لطیفیان، «تحول مفهوم «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا»، مجله حقوقی بین المللی، شماره 61، پاییز و زمستان 1398 (دریافت مقاله)
 4. صابر نیاورانی، محسن محبی، یعقوب باتمانی، «تأملی بر مرور زمان مسقط حق در حقوق بین الملل، با تاکید بر طرح مسئولیت بین المللی دولت ها»، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ۱۳۹۷ (در دست چاپ)
 5. محسن امامی قشلاق,سید محمد هاشمی,محسن محبی,ولی رستمی، «حق بر محیط زیست سالم در پرتو اصول فقهی و اخلاقی»، مجله پژوهش های اخلاقی سال هشتم، شماره 3، بهار 1397 (دریافت مقاله)
 6. محسن محبی، عبدالحسین صفائی، «صلاحیت فراسرزمینی بر اساس دکترین آثار در حقوق بین الملل»، مجله حقوق تطبیقی، پاییز ۱۳۹۷ (دریافت مقاله)
 7. محسن محبی، عبدالحسین صفائی، «یکجانبه گرایی امریکا در پرتو حقوق بین الملل: آسیب ها و چالش ها»، مجله فصلنامه مطالعات بین رشته های راهبردی، پاییز ۱۳۹۷ (در دست چاپ)
 8. محسن محبی، اسماعیل سماوی، «نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معلاملات حقوق بشر»، مجله حقوقی بین المللی، بهار - تابستان ۱۳۹۷، شماره ۵۸ (دریافت مقاله)
 9. محسن محبی، سعید عبقری، «صدور و اجرای دستور اقدامات تامینی در مرجع داوری»، مجله حقوق قضایی، تابستان ۱۳۹۷، شماره ۱۳ (دریافت مقاله)
 10. محسن محبی، ایمان شفیعی، «تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بین الملل و بازیگران غیردولتی»، مجله تحقیقات حقوقی، بهار ۱۳۹۷، شماره ۸۱ (دریافت مقاله)
 11. محسن محبی، وحید بذار، «مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تاکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (۲۰۰۱)»، مجله مطالعات حقوق عمومی، بهار ۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ۱ (دریافت مقاله)
 12. محسن محبی، وحید بذار، «سازوکار حل و فصل اختلاف ناشی از برجام و تعیین تکلیف تحریم های هسته ای ایران در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد»، مجله مطالعات حقوقی، زمستان ۱۳۹۶، دوره نهم - شماره ۴ (دریافت مقاله)
 13. محسن محبی، سهیلا ابراهیمی لویه، «مکتب نیوهیون در حقوق بین الملل: بازخوانی رابطه قدرت و حقوق بین الملل»، مجله راهبرد، بهار ۱۳۹۶، شماره ۸۲ (دریافت مقاله)
 14. محسن محبی، هادی آذری، «دعوای متقابل در دیوان بین المللی حقوق دریاها، ۲۰۱۲ در قضیه کشتی ویرجینیا جی (پاناما / گینه بیسائو(»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، شماره ۵۵ (دریافت مقاله)
 15. محسن محبی، هادی آذری، «پاسخ هایی جدید به سؤال هایی قدیمی: درس هایی از آرای کادی»، مجله تحقیقات حقوقی، تابستان ۱۳۹۵، شماره ۷۴ (دریافت مقاله)
 16.  محسن محبی، غلامرضا یزدانی، محمد امامی، «معیار محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد سرمایه گذاری در فقه اسلامی و رویه داوری بین المللی»، مجله آموزه های فقه مدنی، بهار-تابستان ۱۳۹۵، شماره ۱۳ (دریافت مقاله)
 17. محسن محبی، وحید رضادوست، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین الملل در پرتو قضیه اختلاف در خصوص کشتی رانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوئه)»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، شماره ۵۳ (دریافت مقاله)
 18. محسن محبی، شهاب جعفری ندوشن، «نظام های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین المللی»، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۱۳۹۴، شماره ۵۲ (دریافت مقاله)
 19. محسن محبی، اعظم امینی، «اصل انصاف و ظرفیت قاعده سازی آن در رویه دیوان بین المللی دادگستری»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، شماره ۵۱ (دریافت مقاله)
 20. محسن محبی، عیسی قلی زاده پاشا، «قرارداد اختیار معامله سهام در نظام حقوقی ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز ۱۳۹۲، شماره ۶۳ (دریافت مقاله)
 21. محسن محبی، یاسر ضیایی، «صلاحیت فرا سرزمینی در حقوق بین الملل در پرتو خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز - زمستان ۱۳۹۱، شماره ۴۷ (دریافت مقاله)

 


 

مقالات علمی ترویجی

 

 1. فرانسوا ریگو، «سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۱۳۸۷، شماره 38 (دریافت مقاله)
 2. محسن محبی، «رویه داوری بین المللی درباره غرامت (دعاوی نفت)»، مجله حقوقی بین المللی، پاییز و زمستان ۱۳۸۵، شماره ۳۵(دریافت مقاله)
 3. واگان لوو، «بحران عراق: اکنون چه باید کرد؟ (بررسی اشغال عراق در پرتو حقوق بین الملل)»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، پاییز ۱۳۸۳، شماره ۳۱(دریافت مقاله)
 4. ویلیام پارک، «داوری در قراردادهای بانکی»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۱۳۸۲، شماره ۲۸(دریافت مقاله)
 5. احمد القشیری، طارق ریاض، «قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی: چرخش در روند داوری»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۲۹(دریافت مقاله)
 6. محسن محبی، «زمینه های تاریخی حضور شرکتهای خصوصی در حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، بهار ۱۳۷۹، شماره ۲۵(دریافت مقاله)
 7. محسن محبی، «نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی، مجله حقوقی بین المللی»، بهار ۱۳۷۸، شماره ۲۴(دریافت مقاله)
 8. محسن محبی، «بیانیه های الجزایر: یک دریچه، چند نگاه، مجله حقوقی بین المللی»، پاییز و زمستان ۱۳۷۷، شماره ۲۳ (دریافت مقاله) 
 9. دیوید لوید جونز، محسن محبی، «گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده امریکا»، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان 1365، شماره 8 (دریافت مقاله)
 10. «تقلب در معاملات موضوع اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بین‌المللی «دستور منع پرداخت آنها در جریان انقلاب ایران»»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی, بهار 1363، 2, شماره 2 (دریافت مقاله)

 


 

کتاب مجموعه مقالات

 

 1. محسن محبی، «صلح؛ از آرمان تا واقعیت»، مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد (انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد)، اداره نشر وزارت امور خارجه، ۱۳۹۶.
 2. محسن محبی، حسین محبی، «صدور و اجرای دستور اقدامات تأمینی از مراجع داوری»، سالنامه ایرانی داوری (۱۳۹۵)، شهر دانش، ۱۳۹۶(خرید آنلاین کتاب)
 3. محسن محبی، صادق شریف زاده، «تسری شرط داوری به شخص ثالث»، حقوق تجارت بین الملل در عصر جهانی شدن (مجموعه مقالات اهدایی به دکتر بهروز اخلاقی)، انتشارات شهر دانش، 1۳۹۳(خرید آنلاین کتاب)
 4. محسن محبی، «مسئولیت و جبران خسارت در تجارت الکترونیک و در پرتو تحلیل اقتصادی حقوق»، جامعه بین الملل و حقوق بین الملل (مجموعه مقالات اهدایی به دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی)، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۱(خرید آنلاین کتاب)

 

سایر مقالات

 

 1. محسن محبی، «انواع دعاوی مربوط به ضمانت های بانکی»، مجله وکالت، دی ۱۳۸۴، شماره ۲۷ و ۲۸ (دریافت مقاله از سایت نورمگز)
 2. روبرت براینر، «داوری، نه گران است، نه طولانی!»، مترجم: محسن محبی، مجله نامه اتاق بازرگانی، مهر ۱۳۸۰، شماره ۴۰۲ ‏(دریافت مقاله از سایت نورمگز)
 3. محسن محبی، «استقلال قاضی، مصونیت یا مسئولیت»، مجله وکالت، آذر ۱۳۷۹، شماره ۴ (دریافت مقاله)
 4. محسن محبی، «توسعه قضایی»، مجله وکالت، بهمن ۱۳۷۸، شماره ۱ (دریافت مقاله)
 5. محسن محبی، «رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تأثیر آن در روند داوری بین المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، شماره ۲۷ و ۲۸ (دریافت مقاله از سایت نورمگز)
 6. محسن محبی، «کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی: کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی(۱۹۵۸)»، مجله نامه اتاق بازرگانی، آذر ۱۳۷۷، شماره ۳۶۸ (دریافت مقاله)
 7. آندرو مگی، «آئین حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی»، مترجم: محسن محبی، مجله دیدگاه های حقوق قضایی، پاییز ۱۳۷۶، شماره ۷ (دریافت مقاله)
 8. اریک ای یرگستن، «رژیم جدید ضمانت نامه های بانکی مستقل»، مترجم: محسن محبی، مجله نامه اتاق بازرگانی، تیر ۱۳۷۶، شماره ۳۵۱ (دریافت مقاله از سایت نورمگز)
 9. محسن محبی، «داوری بین المللی (۶) شرح قانون نمونه داوری آنستیرال»، مجله نامه اتاق بازرگانی، اردیبهشت ۱۳۷۶، شماره ۳۴۹ (دریافت مقاله)
 10. هنری دووزیر، «داوری تجاری بین المللی»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار ۱۳۷۶، شماره ۲۱ (دریافت مقاله)
 11. محسن محبی، «مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران»، مجله دیدگاه های حقوق قضایی، زمستان ۱۳۷۵، شماره ۴ (دریافت مقاله)
 12. محسن محبی، «ضمانت نامه های بانکی، در رویه دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده»، مجله حقوقی بین المللی، بهار ۱۳۷۵، شماره ۲۰ (دریافت مقاله)
 13. محسن محبی، «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله حقوقی بین المللی، بهار ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، شماره ۱۸ و ۱۹ (دریافت مقاله)
 14. نو هایونگ پارک، «جهان سوم، به مثابه یک نظام حقوقی بین المللی»، مترجم: محسن محبی، مجله تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۷۰، شماره ۹ (دریافت مقاله)
 15. آرون بروشه، «قانون حاکم و اجرای احکام در داوریهای موضوع کنوانسیون حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دول دیگر»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۱۳۶۸، شماره ۱۰ (دریافت مقاله)
 16. وانگ تی یا، «جهان سوم و حقوق بین الملل»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار و تابستان ۱۳۶۶، شماره ۸ (دریافت مقاله)
 17. لوید جونز، «دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده: حقوق خصوصی اشخاص و مسئولیت دولت»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۶۵، شماره ۷ (دریافت مقاله)
 18. اول لندو، «حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، بهار ۱۳۶۵، شماره ۵ (دریافت مقاله)
 19. ریچارد جی، دریس کول، «نقش اعتبارنامه های تضمینی در تجارت بین المللی؛ تأملاتی پس از انقلاب ایران»، مترجم: محسن محبی، مجله حقوقی بین المللی، زمستان ۱۳۶۳، شماره ۱ (دریافت مقاله)